****

رسالۀ لب اللباب در سير و سلوك اولي اللباب
رسالۀ لب اللباب در سير و سلوك اولي اللباب
تاريخ چاپ : 1380
نويسنده : علامه آيه الله حاج سيد محمد حسين حسيني طهراني
نوع كتاب : نسخه جديد
توضيحات


محتوای کتاب

 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد