معرفي اجمالي دورۀ علوم و معارف اسلام


دوره معارف:

1. الله شناسي 

2. امام شناسي

3. معاد شناسي

دوره علوم:

الف- اخلاق وحكمت وعرفان

5. رساله سيروسلوك منسوب به بحرالعلوم 

6. رساله لب الباب در سير و سلوك اولي‌الالباب 

7. توحيد علمي و عيني 

8. مهر تابان 

9. روح مجرد

ب- مباحث تفسيري

10. رساله بديعه 

11. رساله نوين

ج- مباحث علمي وفقهي

12. رساله حول مساله رؤيه الهلال

13. وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام به‌همراه نامه نقد و اصلاح پيش‌نويس قانون اساسي

14. ولايت فقيه در حكومت اسلام

15. نور ملكوت قرآن 

16. نگرشي برمقاله قبض و بسط تئوريك شريعت

17. رساله نكاحيه: كاهش جمعيت ضربه‌اي سهمگين بر پيكر مسلمين

د- مباحث تاريخي

18.  لمعات الحسين 

19. هديه غديريه:دو نامه سياه و سپيد

سير تاليفات به قلم مولف

عصاره دوره علوم و معارف اسلام

·         خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببين.

·         تا وقت باقي است بايد دست به راه عرفان و سلوك الي الله زد.

·         سرانجام انسان در هستي بايد اتصال به ذات بينهايت خداوند باشد.

·         فقط با اجراي كامل قانون خدا مي‌توان به سعادت رسيد.

·         صراط مستقيم در جمع ميان زندگي ظاهري و تزكيه باطني است.

·         علوم بشري هر قدر كه بالا برود مقيد است و محدود لذا نمي‌تواند تعبّد را از ميان بردارد.

·         تنها راه نجات مسلمين بازگشت به قرآن است.

·         اصل و فرع حقايق و معاني دردست ائمه اطهار است.

·          قيامت محل لمس توحيد و عظمت بي انتهاي خداوند است.

·         صدق و يقين در طرفداران ولايت و ظلمت و ناداني در طرفداران باطل نمايان است.

·         قلب امام مركز توحيد است.

·         خداي تراشيده شده از روي قواعد ذهني قابل پرستش نيست.

·         مركز تصميم گيري در اسلام اختصاص به عالم‌ترين و متصل‌ترين مردم به خدا دارد.

·         علامه طباطبائي هم استاد در عقل بود هم در قلب و هم در شرع.

·         خداوند تحمل امور مشقت بار و كارهاي سنگين را از دوش زن برداشته است.

·         ديدن هلال ماه در يك منطقه، فقط براي مناطق هم افق(ياشرقي) آن حجت است.

·         مشكل اصلي در عدم توازن جمعيت و توزيع نادرست امكانات است نه افزايش جمعيت.

·         تفكيك قوا غلط است؛ كليه قوا بايد در وجودِ آگاهترين مردم و متصل‌ترين آنها به خدا قرار گيرد.

·         تاريخ همه مسلمين جهان بايد هجري و قمري باشد.

ابتداي صفحه

 

 الله شناسي

خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببين.

اين دوره در سه مجلد است و اصل‌ اين‌ مباحث‌ يكدوره‌ تفسير آية‌ مباركة‌  «اللَهُ نُورُ السَّمَـاواتِ وَ الاْرض است‌ كه‌ تا «وَ اللَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»  در ضمن‌ ابحاثي‌ مذاكره‌ و تحرير شده‌ است‌ .

 در اين‌ مباحث‌ از مسألة‌ توحيد ذاتي‌ و اسمائي‌ و افعالي‌ ذات‌ مقدّس‌ حضرت‌ حقّ ، و كيفيّت‌ پيدايش‌ عالم‌ آفرينش‌ ، و ربط‌ حادث‌ به‌ قديم‌ ، و نزول‌ نور وجود در مظاهر امكان‌ ، و حقيقت‌ ولايت‌ و ربط‌ موجودات‌ به‌ ذات‌ باري‌تعالَي‌ ، و لقاء الله‌ و وصول‌ به‌ ذات‌ مقدّس‌ او به‌ فَناء و اندكاك‌ هستي‌ مجازي‌ عاريه‌اي‌ در وجود مطلق‌ و هستي‌ اصيل‌ و حقيقي‌ بحث‌ ميگردد .

مطالبي از كتاب:

• خداوند خود را در درون و برون انسان‌ها نشان داده است ولي آنها توجه ندارند.

• معرفت خداوند جز با شهود دروني بدست نمي‌آيد و درس و بحث به تنهائي كافي نيست.

• راه ديدار خدا عبور از نفس و نفسانيات است.

• جز با سلوك و عرفان نمي‌توان به بارگاه الهي راه يافت.

• انساني كه به دنبال خود شناسي نرود محرومترين خلايق است.

• اكتفاء به شناخت اجمالي خداوند فرار از سعادت است.

• معرفت عميق لازم است تا انسان را از شرك بيرون بياورد.

• تنها نيروي عشق به خداست كه انسان را از محدوديت‌هاي نفس عبور مي‌دهد و راه وصول به خدا را باز مي‌كند.

• كساني كه با خدا سروكار ندارند در تاريكي توهّمات فرو رفته اند.

• انسان بايد فهم خود را از ماده و ماديات فراتر ببرد.

• پاسخ اميرالمومنين به سوال"حقيقت چيست؟"

• زردشت نتوانست ثنويّت را براندازد، اسلام بود كه آنرا برداشت.

• اسلام ايرانياني پروريد كه مظهر توحيد بودند.

• وجود خير محض است و هر چه هست زيباست.

• فلاسفه اروپا از حل مشكلات فكري مربوط به وجود شرّ و بدي در عالم عاجز مانده اند.

• رساله نويسان تا به مقام"لقاء الله"نرسيده باشند حق ندارند خود را واسطه بين خدا و خلق قراردهند.

ابتداي صفحه 

امام شناسي

قلب امام مركز توحيد است.

 اين‌ مجموعه‌ كه شامل270 درس‌ و در قالب‌ هجده‌ مجلّد است، مجموعه‌اي‌ است‌ از بحثهاي‌ تفسيري‌ ، فلسفي‌ ، روائي‌ ، تاريخي‌ ، اجتماعي‌ دربارة‌ امامت‌ و ولايت‌ بطور كلّي‌ ، و دربارة‌ امامت‌ و ولايت‌ أميرالمؤمنين‌ عليّ بن‌ أبي‌ طالب‌ و ائمّة‌ معصومين‌ سَلام‌ الله‌ عَلَيْهم‌ أجمَعين‌ بالخصوص‌ ، كه‌ بصورت‌ درسهاي‌ استدلالي‌ علمي‌ متّخذ از قرآن‌ كريم‌ و روايات‌ وارده‌ از خاصّه‌ و عامّه‌ و ابحاث‌ حلّي‌ و نقدي‌ پيرامون‌ ولايت‌ ميباشد.

مطالبي از كتاب:

• اختلاف شيعه با ديگران در يك نكته است: شيعه مي‌گويد: فقط عقل متصل به ملكوت ميتواند جامعه را به سعادت برساند ولي ديگران مي‌گويند: عقل عادي كافي است.

• شرط امام شدن عبور از نفس و فناء در ذات بينهايت خداوند است.

• پاسخ امام به سوالات، بايد صاحبان علم و دانش را به زانو درآورد.

• امام بايد بر تمام نيازها و احوال مردم احاطه داشته باشد.

• بدون امام انسان در تخيلات خود محو و نابود مي‌شود.

• خداوند در هر زماني امام قرار داده است بايد گشت و پيدا كرد.

• شناخت امام به فهم حقائقي است كه در درون او ميگذرد.

• ديدار امام را بايد براي رسيدن به لقاءالله خواست.

• بشريت راهي جز پذيرش رهبري يك امام معصوم ندارد.

• مقايسه علوم و معارف امامان شيعه با ديگر انديشه‌ه، برتري و حقّانيت شيعه را آشكار مي‌كند.

• در مدينه فاضله همه براي ولايت اميرالمومنين عليه‌السلام تلاش مي‌كنند.

موضوع مجلدات هجده‌گانه:

جلد اول: كليات و مباني امام شناسي 

جلد دوم: تعريف اولي الامر 

جلد سوم: شناخت شيعه 

جلد چهارم: ارتباط ولايت و نبوت 

جلد پنجم: حقيقت ولايت 

جلد ششم و هفتم: غدير 

جلد هشتم: ولايت اميرالمومنين 

جلد نهم: احتجاجات به غدير 

جلد دهم: رابطه پيامبر و اميرالمومنين 

جلد يازدهم: قضاوت‌هاي اميرالمومنين 

جلد دوازدهم: علوم اميرالمومنين 

جلد سيزدهم: حديث ثقلين 

جلد چهاردهم: شيعه و تاليف 

جلد پانزدهم: صحيفه سجاديه 

جلد شانزدهم و هفدهم: مكتب حضرت صادق عليه‌السلام 

جلد هجدهم: علوم حضرت صادق عليه‌السلام


 

ابتداي صفحه

 

معاد شناسي

قيامت محل لمس توحيد و عظمت بي‌انتهاي خداوند است.

 اين مجموعه شامل75 مجلس‌ در قالب ده مجلد، در كيفيّت‌ سير و حركت‌ انسان‌ در دنيا و عالم‌ غرور و نحوة‌ تبدّل‌ نشأة‌ غرور به‌ عالم‌ حقائق‌ و واقعيّات‌ و ارتحال‌ او بسوي‌ خدا و غاية‌ الغايات‌ ميباشد .

مطالبي از كتاب:

• انسان مومن برپايه توجه به خدا وتكيه بر ابديت زندگي مي‌كند وانسان كافر بر پايه خواهشهاي نفساني وزندگي موقت دنيا.

• دين آمده است تا به انسان بگويد: تو مهمل و رها نيستي و براي مقصدي آمده‌اي.

• براي رسيدن به هدف خلقت بايد از ماده و ماديات عبور كرد.

• مردن پاك شدن از ماديات است.

• عزرائيل آينه‌اي است كه محتضر، باطن خود را در آن مي‌بيند.

• توبه در حال مرگ فايده ندارد؛ بايد قبل از آن عقل و قلب را متوجه خدا كرد.

• سوال در قبر و قيامت از باطن انسان است لذا دروغگوئي امكان ندارد.

• وسعت قبر و برزخ انسان بمقدار فهم و عمل او به معنويات است.

• روح انسان در قبر و قيامت با تجسّم اعمال خودش روبرو مي‌شود.

• بعد از مرگ، دوستي‌هاي غير خدائي به دشمني تبديل مي‌شوند.

• در قيامت فقط نور خداست و بس.

• به فراموشي سپردن خدا موجب كوري در عوالم بعدي است.

• قلب سليم، دلي است كه غير خدا در آن نباشد.

• شفاعت به كساني تعلق مي‌گيرد كه بندگي خدا را قبول كرده اند اما گناه كار هستند.

ابتداي صفحه

 

رساله سيروسلوك منسوب به بحر العلوم

تا وقت باقي است

بايد دست به راه عرفان و سلوك الي الله زد.

 در اين‌ رساله‌ ، علاوه‌ بر شرح‌ حال‌ مرحوم‌ علاّمة‌ بحرالعلوم‌ و صحّت‌ انتساب‌ اين‌ رساله‌ به‌ ايشان‌ ، حقيقت‌ و مقصد سلوك‌ إلي‌ الله‌ ، كيفيّت‌ و آثار سلوك‌ إلي‌ الله‌ ، و طريق‌ ذكر علاّمة‌ بحرالعلوم‌ با شرحي‌ تفصيلي‌ از حضرت‌ علاّمه‌ آية‌ الله‌ قدّس‌ سرّه‌ بيان‌ گرديده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

• حقيقت سلوك قطع علاقه از غير خدا و توجه محض به اوست.

• هر كس چهل روز در هر فكر و عمل خود رضايت خدا را معيار قرار دهد به سرچشمه‌هاي حقيقت متصل مي‌شود.

• توجه كامل به خدا بدون پرهيز از دنيا دوستان ممكن نيست.

• ذكر و فكر و طلب، سه ابزار اصلي براي نفوذ به ملكوت است.

ابتداي صفحه

 

رساله لُبّ‌اللُّباب در سيروسلوك اولي‌الالباب

صراط مستقيم

در جمع ميان زندگي ظاهري و تزكيه باطني است.

 اصل‌ اين‌ رساله‌ ، عصارۀ اوّلين‌ دوره‌ از درسهاي‌ اخلاقي‌ و عرفاني‌ حضرت‌ علاّمة‌ مفسّر و حكيم‌ و عارف‌ آية‌ الله‌ العظمي‌ طباطبائي‌ قُدّس‌ سِرُّه‌ در حوزة‌ علميّة‌ قم‌ ميباشد كه‌ توسّط‌ حضرت‌ علاّمه‌ آية‌ الله‌ قدّس‌ سرّه‌ بعنوان‌ تقريرات‌ برشتة‌ تحرير در آمده‌ و با تنقيحات‌ و اضافاتي‌ از ايشان‌ طبع‌ گرديده‌ است‌.

مطالبي از كتاب:

• دين به تعقل توام با توجه به خدا دعوت مي‌كند.

• حقايق هستي را بايد در درون، لمس كرد و اكتفاء به دانسته‌ها ننمود.

• به جذبه‌هاي الهي پاسخ دهيد و بار سفر از عالم ماديات را بربنديد.

• راه رسيدن به بارگاه الهي از درون انسان است.

• مراقبه و توجه به حقيقت"خود"، انسان را به سوي خدا حركت مي‌دهد.

• پيروي كامل از تمام احكام شرع در مراحل سلوك شرط اصلي است.

ابتداي صفحه

 

توحيد علمي و عيني

 

 سلسلة‌ مكاتيب‌ حِكَمي‌ و عرفاني‌ ميان‌ آيتَين‌ علمَين‌ : حاج‌ سيّد أحمد كربلائي‌ ، و حاج‌ شيخ‌ محمّد حسين‌ اصفهاني‌ (كمپاني‌) در بارة‌ يك‌ بيت‌ از عطّار نيشابوري‌ است‌ كه‌ هريك‌ از آن‌ دو بزرگوار آن‌ بيت‌ را بر مذاق‌ خودشان‌ كه‌ مذاق‌ عرفان‌ و مذاق‌ حكمت‌ است‌ تفسير فرموده‌اند .

و بجهت‌ آنكه‌ اين‌ مكاتيب‌ شامل‌ مباحث‌ دقيق‌ توحيديّة‌ عرفانيّه‌ و فلسفيّة‌ برهانيّه‌ مي‌باشد ، حضرت‌ علاّمة‌ طباطبائي‌ قُدّس‌ سرُّه‌ در ضمن‌ درسهائي‌ در حوزة‌ علميّة‌ قم‌ تذييلات‌ و محاكمات‌ شش‌گانه‌اي‌ بر سه‌ مكتوب‌ اوّل‌ مرحوم‌ شيخ‌ و سيّد نگاشته‌ ، و حضرت‌ علاّمه‌ آية‌ الله‌ قدّس‌ سرّه‌ هشت‌ تذييل‌ بر چهار مكتوب‌ ديگر مرحوم‌ شيخ‌ و سيّد به‌ عنوان‌ تتمّة‌ تذييلات‌ علاّمة‌ طباطبائي‌ تحرير فرموده‌اند .

در اين‌ مجموعه‌ مقدّمه‌اي‌ نيز دربارة‌ هويّت‌ أصل‌ مكاتيب‌ و عرفاي‌ عاليقدري‌ كه‌ در آن‌، از ايشان‌ سخن‌ بميان‌ آمده‌ ، آورده‌ شده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

• خداوند وجود بي نهايت است و دو بي نهايت در كنار هم معقول نيست.

• هيچ موجودي از خود استقلال ندارد و اتكاء به خود نمي‌تواند داشته باشد.

• براي كشف عدم استقلال موجودات بايد از ظواهر مادي عبور كرد و به حقيقت وجودي آنها نظري انداخت.

• حرف عرفاء توحيد است نه حلول يا اتحاد.

• فقط عرفا توحيد را لمس كرده اند.

• اصالهالماهيه زيربناي مكتب مادييّن است.

• توحيد واقعي با تشكيك وجود سازگار نيست.

• عرفاء تشكيك را در ظهورات مي‌دانند نه در مظاهر.

• در مقام ذات همه چيز حتي اسماء و صفات نيز فاني است.

• عالم خارج تنزل عالم مثال و آن نيز تنزل عالم عقل است.

• بزرگترين حجاب‌ها پرداختن به الفاظ و فراموش كردن حقايق و معاني است.

• عارف‌بالله با شرع و برهان و شهود مورد تاييد است.

اين كتاب مجموعاً 14 نامه است كه درباره تشريح توحيد عرفاء و توحيد فلاسفه، بين مرحوم آيه الله حاج سيد احمد كربلائي و مرحوم آيهالله حاج شيخ محمدحسين اصفهاني(كمپاني) ردوبدل شده است.

مرحوم علامه طباطبائي 7 نامه اول و تلميذ ايشان مرحوم علامه طهراني دنباله اين مكاتبات را تحشيه كرده اند.

ابتداي صفحه

 

مهر تابان

علامه طباطبائي هم استاد در عقل بود هم در قلب و هم در شرع

ياد نامه علامه طباطبائي (قدس سره)

اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است:

1 - زندگينامه علامه قدس سره

2 - مجموعه‌اي از پاسخ‌هاي علامه به سوالات مولف (رحمه الله عليهما)

در قسمت اول اين كتاب موارد زير مورد بررسي قرارگرفته است:

·         روش تربيتي‌اي كه علامه را پرورش داد.

·         روش تحصيل علامه

·         فرهنگ و ادب علامه

·         روش فلسفي و تفسيري علامه

·         افق ديد و طرز تفكر علامه

·         صحنه‌هائي از زندگي علامه

مطالبي از كتاب:

• علوم علامه طباطبائي از روح و جان تراوش مي‌كرد.

• علامه تا به عمق مطلبي نمي‌رسيد و اطراف و جوانب آن را كاوش نمي‌كرد، دست برنمي‌داشت.

• فلسفه ملاصدرا نزد علامه نزديكتر به‌واقع بود تا فلسفه بوعلي سينا.

• علامه معتقد بود كه بدون خواندن منطق و فلسفه نمي‌توان به درياي عظيم روايات اعتقادي وارد شد.

• سخن علامه: اگر اسلام راستين به مردم معرفي شود مورد پذيرش واقع خواهد شد.

• علامه به قرآن عشق مي‌ورزيد و تامل در قرآن را عاليترين كار خود مي‌دانست.

• تواضع علامه نسبت به ائمه طاهرين برخاسته از وجدان بود.

• علامه طباطبائي تا ابد زنده است.

مطالبي از بخش دوم كتاب:

• عالم تكوين پيوسته بيدار است، خداوند پيوسته بيدار است.

• وجود رسول خدا، خود يك معجزه بود.

• منظور از نعمت در هر جاي قرآن"ولايت"است.

• شفاعت مربوط به گناهان كبيره است.

• بهشت و دوزخ الان موجود هستند.

• خداوند انجام كارها را به مردم نسبت مي‌دهد اما استقلال آنها را نفي مي‌كند.

• معني واقعي توحيد در توحيد عرفاء است.

ابتداي صفحه

 

روح مجرّد

سرانجام انسان در هستي بايد اتصال به ذات بينهايت خداوند باشد.

 

يادنامه عارف كامل مرحوم حاج سيد‌هاشم حداد (قدس سره)

مطالبي از كتاب:

• منظور از معرفت و شهود و لقاء، فناء در ذات اوست.

• منظور از فناء، معدوم شدن نيست بلكه عبور از محدوديت‌ها و خوديت‌ها است.

• كمال يعني بين خدا و انسان حجابي نباشد و انسان علم و قدرت و حيات بينهايت خدا را احساس نمايد.

• حاج سيد‌هاشم برتر از ادراك مردم بود،  او از جزئيت عبور كرده و به كليّت پيوسته بود.

• تنها نيروي عشق به خدا است كه مي‌تواند انسان را به كليّت و فناء در او برساند.

• سلوك الي الله بدون استاد و مراقبات قلبي و ذكر و فكر، پنداري بيش نيست.

• التزام به واجبات و دوري از معاصي بدون توجه به خدا مجوسيّت است.

• حاجت‌هاي مردم غالبا امور مادي است و مي‌خواهند وصله‌اي به وصله‌هايشان اضافه كنند.

• مردم چرا مكاشفه مي‌خواهند؟ عالم سراسرش مكاشفه است.

• براي حركت به سوي خدا بايد به روايت"عنوان بصري"عمل كرد.

• در حوزه‌هاي علميه بايد درس عرفان عملي تدريس شود.

• عذاب‌هاي آسماني نتيجه ناسپاسي و بي‌حرمتي به حقايق دين است.

• عرفاي غير شيعه در طول تاريخ يا عارف نبودند يا تقيه مي‌كردند.

• سلوك راه خدا بدون ايثار و انفاق و تحمل‌ها ممكن نيست.

• در جامعه امروز ما امثال علامه طباطبائي و سيد جمال گلپايگاني ناشناخته اند چه رسد به شناخت حدادها.

ابتداي صفحه

 

رساله بديعه

خداوند تحمل امور مشقت‌بار و كارهاي سنگين را از دوش زن برداشته است.

اين‌ رساله‌ كه‌ بزبان‌ عربي‌ تأليف‌ شده‌ است‌ ، تفسير آية‌ «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي‌ النِّسَاء » ميباشد ، و در آن‌ ، درسهائي‌ استدلالي‌ در مورد جهاد و قضاوت‌ و حكومت‌ زن‌ ، بحث‌ در فلسفة‌ حقوق‌ زن‌ و مرد ، معناي‌ تساوي‌ حقوق‌ زن‌ و مرد ، حدود شركت‌ زنان‌ در جهاد ، روايات‌ و اجماع‌ فقهاء در عدم‌ جواز تصدّي‌ مناصب‌ حكومت‌ و قضاوت‌ براي‌ زن‌ و عدم‌ جواز ورود زنان‌ به‌ مجلس‌ شوري‌ بيان‌ شده‌ است‌ .

اين‌ مجموعه‌ شامل‌ مطالب‌ تفسيري‌ ، روائي‌ ، فقهي‌ ، علمي‌ ، و اجتماعي‌ بوده‌ و در آن‌، بمناسبت‌ از ولايت‌ فقيه‌ نيز بحث‌ شده‌ است‌ .

نظر به‌ اينكه‌ موضوع‌ «رسالة‌ بديعه‌» در نوع‌ خود بديع‌ و مبيِّن‌ اشكالات‌ و توهّمات‌ در باب‌ جهاد و قضاوت‌ و حكومت‌ زن‌ ميباشد ، توسّط‌ چند تن‌ از فضلاء براي‌ استفادة‌ عموم‌ به‌ فارسي‌ ترجمه‌ شده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

• در نظام طبيعي هستي، حق هيچ موجودي ضايع نشده است.

• عدالت در رعايت گنجايش و ظرفيت هر موجود است و انتظار يكسان داشتن غلط است.

• حق اوليه زن خودداري از امور سنگين و پردغدغه است، نه اينكه از انجام آنها محروم شده باشد.

• بعهده گرفتن حكومت و قضاوت و نمايندگي توسط زنان ظلم به خود و جامعه است.

ابتداي صفحه

 

 رساله نوين

تاريخ همه مسلمين جهان بايد هجري و قمري باشد.

 بحثي‌ تفسيري‌ ، روائي‌ ، فقهي‌ و تاريخي‌ دربارة‌ بناء اسلام‌ بر سال‌ و ماه‌ قمري‌ مي‌باشد كه‌ در آن‌ ، تفسير آية‌ «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي‌ كِتَـ'بِ اللَهِ» و خطبة‌ مشهور رسول‌ خدا در مِني‌ و تفسير آية‌ «نَسي‌ء» مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

• استعمار اصرار بر تغيير تاريخ مسلمين دارد.

• تبديل ماه و سال قمري به شمسي مشروع نيست.

• نام ماههاي شمسي مربوط به آيين زردشت است.

• ماههاي قمري مطابق فطرت انسان است.

• مبناي ساعت در اسلام بر غروب آفتاب است.

• ترويج مليّت در برابر اسلام فروختن حقيقت به خيال است

• روايات مربوط به نوروز صحيح نيستند.

ابتداي صفحه

 

رساله حول مساله رؤيه‌الهلال

ديدن هلال ماه در يك منطقه،

فقط براي مناطق هم افق(ياشرقي) آن حجت است.

 مجموعه‌ مكاتبات‌ و مراسلات‌ حضرت‌ علمه‌ آية‌ الله‌ قدّس‌ سرّه‌ ، بايكي‌ از اساتيد علم‌ اصول‌ ايشان‌ : مرحوم‌ آية‌ الله‌ حاج‌ سيّد أبوالقاسم‌ خوئي‌ تَغَمّدَهُ الله‌ برَحمته‌ ، دربارة‌ لزوم‌ اشتراك‌ آفاق‌ در رؤيت‌ هلال‌ براي‌ ثبوت‌ ماههاي‌ قمري‌ ميباشد .

 اين‌ كتاب‌ شامل‌ بحثهائي‌ علمي‌ ، فقهي‌ ، فنّي‌ و حلّي‌ موسوعه‌اي‌ متضمّن‌ پنج‌ رساله‌ از طرفين‌ و بزبان‌ عربي‌ ميباشد .

مطالبي از كتاب:

• پانزده بحث نجومي در مورد حركتهاي خورشيد و زمين و ماه و ارتباطات آنها باهم.

• توجه به اختلاف افق و تاثير آن در زندگي امري بديهي است.

• ملاك شروع ماه جديد، رويت ماه است نه خروج ماه از تحت‌الشعاع.

• تمام اقوام و مللي كه براساس تاريخ قمري عمل مي‌كردند ملاك اول ماه را رويت هلال قرار داده‌اند  كه زمان آن در افقهاي مختلف متفاوت است.

• اگر ديدن ماه در يك نقطه از عالم موجب ثبوت اول ماه براي همه باشد، بايد در مورد كسوف هم ملتزم به وجوب نماز آيات بر همه مردم عالم شويم!

• احكام شرعي بر پايه امور عرفي قابل اجرا براي همه است نه اينكه نيازمند دقت‌هاي محاسباتي تخصصي باشد.

• لازمه پذيرفتن فتواي استاد اعتقاد به مسطح بودن زمين است.

• قيد"رؤيت"در روايات موضوعيّت دارد نه طريقيّت.

• شب قدر يك زمان واحد در تمام كره زمين نيست، بلكه در هر ناحيه، از اول غروب شروع شده تا صبح همان منطقه ادامه دارد.

ابتداي صفحه

 

وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام

فقط با اجراي كامل قانون خدا مي‌توان به سعادت رسيد.

 مجموعة‌ مطالب‌ اين‌ كتاب‌ كه‌ بر اساس‌ حقائق‌ تاريخي‌ است‌ بصورت‌ شش‌ درس‌ ، از منشآت‌ حضرت‌ علاّمه‌ آية‌ الله‌ قدّس‌ سرّه‌ براي‌ فضلاء از طلاّب‌ مشهد مقدّس‌ بوده‌ و توسّط‌ يكي‌ از فضلاء تنظيم‌ و گردآوري‌ شده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

• انديشه اسلام است كه مي‌تواند جامعه را اصلاح كند.

• انديشه اسلام منطبق با حقايق جهان هستي است.

• فقط ذهن و قلب متصل به ملكوت مي‌تواند اسلام را درست بفهمد و اجرا كند.

برخي از پيشنهادات اجرائي علّامه مولف قدس سره براي پيكره جامعه و حكومت، در ابتداي انقلاب:

• وجوب اقامه نماز جمعه

• ايجاد نيروي مقاومت ملي

• احياء جهاد و تعليمات نظامي عمومي

• لزوم ازدواج در سن بلوغ

• تصحيح الگوي حجاب

• تغيير ساعت بر اساس غروب آفتاب

• تغيير تاريخ شمسي به قمري

• تغيير لباس فرم نظاميان براساس الگوي اسلام

• منع استعمال دخانيات

• رايگان كردن تحصيل و امور پزشكي

• استخدام استاد از خارج بجاي اعزام محصل

• اعلان اول هر ماه در هر شهر

• اعلان اذان در اوقات پنجگانه

• ترغيب به مهرالسنه در ازدواج

• ايجاد كارخانجات مورد نياز هر شهر در همان شهر

• برداشتن احتياطات از رساله‌هاي عمليه و قطعي كردن فتاوي

• ممنوعيت گدائي

مجموعه كتاب ذكر حقايقي از تاريخ معاصر و فعاليت علماء براي محو كفر و اقامه حكومت اسلام است.

ابتداي صفحه

 

نامه نقد واصلاح پيش نويس قانون اساسي

تفكيك قوا غلط است؛

كليه قوا بايد در وجودِ آگاهترين مردم و متصل‌ترين آنها به خدا قرار گيرد.

موضوع نامه: اصلاح پيش نويس قانون اساسي

پس از انتشار پيش‌نويس قانون اساسي در طليعه انقلاب اسلامي و دستورات رهبر فقيد انقلاب قدس‌سره مبني بر اظهار نظر علماء و انديشمندان نسبت به مفاد اين پيش نويس، علامه مولف قدس‌سره نامه‌اي مشروح در نقد و تحليل آن براي بنيانگذار جمهوري اسلامي و مجلس خبرگان و علماي شهرها ارسال نمودند.

مطالبي از نامه (موادي از قانون اساسي اسلام):

• فلسفه اسلام توحيدي است و قانون از عالم كليّت و تجرّد كه در قلب وليّ خدا است سرچشمه مي‌گيرد.

• در فلسفه‌هاي مادي است كه تصميم گيري از كثرت و عموم گرچه در نهايت ضعف در تشخيص باشند شروع مي‌شود

• قالب حكومت اسلام بر اساس راي اكثريت نيست بلكه براساس تشخيص متخصصين است.

• تجربه مشروطه براي ما بس است.

• رياست در حكومت اسلام اختصاص به فقيه دارد و ايجاد كانونهاي قدرت ديگر مانند رياست جمهوري مجلس قانونگذاري

و قوه قضائيه فقط براي اجراي دستورات ولي فقيه است.

• قانون اساسي اسلام قرآن و سنت است و تدوين هر گونه قانوني به اين نام فقط بايد نقش توضيحي داشته باشد.

• وظيفه مجلس، كارشناسي و مشاوره دادن به رهبري است نه قانون‌گذاري

• تشكيل حكومت اسلام براي اجراي احكام اسلام بوده و نظامي توحيدي بر پايه نماز و زكات و حج و جهاد و ولايت است.

• مواد آموزشي و كيفيت آموزش در مدارس بايد بر اساس تفكر اسلام طراحي شود.

• خانواده واحد بنيادين جامعه است و مديريت خانواده بعهده مرد است.

• تشكيل احزاب و اصناف و تشكل‌هاي اديان رسمي آزاد است مشروط به عدم نقض اصول حكومت اسلام.

• حاكم و قاضي بايد مرد باشد.

ابتداي صفحه

 

ولايت فقيه در حكومت اسلام

مركز تصميم گيري در اسلام

اختصاص به عالم‌ترين و متصل‌ترين مردم به خدا دارد.

 اين‌ مجموعه‌ پيرامون‌ ولايت‌ فقيه‌ در حكومت‌ اسلام‌ ميباشد كه‌ بدنبال‌ طبع‌ كتاب‌ «وظيفة‌ فرد مسلمان‌ در احياي‌ حكومت‌ اسلام‌» بيان‌ گرديده‌ و توسّط‌ دو تن‌ از فضلاء در چهار مجلّد شامل‌  48درس‌ تنظيم‌ و گردآوري‌ شده‌ است‌.

مطالبي از كتاب:

• حكومت براي رفع نيازهاي مردم است و نيازهاي مردم منحصر در ماديّات نيست و بايد بسوي كمالات روحي حركت نمايند.

• كسي كه نفسانيّات را از بين نبرده باشد و به خدا متصل نشده باشد، نميتواند مردم را به سوي كمال حركت دهد.

• بدون تخصص در برنامه خدا براي زندگي مردم، نمي‌توان جامعه را هدايت كرد.

در حكومت اسلام آگاه‌ترين و خدائي‌ترين مردم حق رهبري دارد.

• دست يابي به چنين فردي، از راه انتخابات عمومي نمي‌تواند باشد.

• اهل تخصص و معرفت بايد از بين خود، فرد برتر را شناسائي و معرفي نمايند.

• ملاك اعلميت در دين، اعلميت در فهم قرآن است

• مديريت امور جامعه علاوه بر تخصص در فهم دين، نيازمند نور باطن و يقين قلبي است.

• علمائي كه متصف به مضامين حديث كميل نباشند غاصب مقام ولايت هستند.

• مسئولين كليه قوا توسط حاكم اسلام نصب مي‌شوند و معاون او هستند، نه قدرتهايي موازي با او.

• وظيفه حاكم فهم و اجراي برنامه خدا در جامعه است، نه اظهار نظر شخصي.

• وظيفه اوليه حاكم گسترش فرهنگ نماز، زكات عدالت، امر بمعروف، نهي از منكر و حفظ حقوق مردم است.

•"لا اكراه في الدين"مربوط به عقيده است نه رعايت قانون عمومي در جامعه.

ابتداي صفحه

 

نور ملكوت قرآن

تنها راه نجات مسلمين بازگشت به قرآن است.

 اين‌ مجموعه‌ ، قسمت‌ اوّل‌ از دورة‌ أنوار المَلكوت‌ (شامل‌ نور ملكوت‌ قرآن‌ ، نور ملكوت‌ مسجد ، نور ملكوت‌ نماز ، نور ملكوت‌ روزه‌ ، و نور ملكوت‌ دعا) ميباشد . مجموعة‌ «نور ملكوت‌ قرآن‌» در چهار مجلّد تدوين‌ گشته‌ است.

مطالبي از كتاب:

• قرآن برنامه زندگي مردم براي عبور از دنيا به سوي ابديت است.

• قرآن دنيارا در ارتباط مستقيم با عوالم ملكوت مي‌داند.

• منطق قرآن خدابيني محضدر تمام هستي است.

• بر هر مسلمان لازم است به حقيقت قرآن دست يابد.

• تا فهم انسان به مرحله ادراك امورغير مادي نرسد نمي‌تواند حقيقت قرآن رادريابد.

• افق علوم قرآن احاطه بر ازل وابد دارد وهمين سرّ ابديت قرآن است.

• ثمره قرآن تربيت انساني است كه بين او و خدا حجابي نباشد.

درمجموعه اين دوره مواردزير نقد وبررسي شده است:

·         فرضيه تكامل داروين

·         كتاب"خلقت انسان"

·         كتاب"تكامل در قرآن"

·         كتاب"راه طي شده"

·         مقاله"قبض وبسط تئوريك شريعت"

·         كتاب"دانش وارزش"

·         عملكرد سيد جمال الدين اسد آبادي

·         هويّت دكتر شريعتي

·         شاهنامه و فردوسي‌گرائي

·         فعاليت‌هاي فروغي، علي دشتي، سعيد نفيسي

·         روش تفسيري مرحوم طالقاني وتفسير المنار

·         سند تورات و انجيل فعلي

ابتداي صفحه

 

نگرشي بر مقاله قبض و بسط تئوريك شريعت

علوم بشري هر قدر كه بالا برود مقيد است و محدود

لذا نمي‌تواند تعبّد را از ميان بردارد.

 حضرت‌ آية‌ الله‌ علاّمه‌ قدّس‌ سرّه‌ در اين‌ كتاب‌ ، ضمن‌ بيان‌ ده‌ اشكال‌ مهمّ از اشكالات‌ «مقالة‌ بسط‌ و قبض‌ تئوريك‌ شريعت‌ دكتر عبدالكريم‌ سروش‌» ، از ايراداتي‌ كه‌ به‌ حجّيّت‌ و ابديّت‌ قرآن‌ و به‌ تمام‌ مقدّسات‌ و حقائق‌ عالم‌ وارد شده‌ است‌ جواب‌ داده‌اند.

 اين‌ كتاب‌ كه‌ در اصل‌ قسمت‌ معظم‌ جلد دوّم‌  «نور ملكوت‌ قرآن‌»  ميباشد ، به‌ جهت‌ اهمّيّت‌ موضوع‌ و بنا به‌ پيشنهاد بعضي‌ از علماء و براي‌ سهولت‌ دسترسي‌ استادان‌ و دانشجويان‌ و دانش‌پژوهان‌ ، بطور جداگانه‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تصرّفي‌ ، طبع‌ و به‌ جويندگان‌ راه‌ حقيقت‌ و سبل‌ سلام‌ اهداء گرديده‌ است‌ .

اشكالات ده‌گانه مولف بر مقاله:

1. الفاظ براي روح معاني وضع شده اند نه براي مصاديق و نمونه‌ها پس فهم عبارات و جملات در قرآن و روايات متكي بر نتايج علوم تجربي نخواهدبود.

2. الهيات بر اساس برهان بنا شده است و علوم تجربي بر اساس استقراء پس تغيير در نظريات تجربي موجب تغيير برهانيات نمي‌تواند بشود.

3. فرضيه صاحب مقاله در عمل قابليت اجرائي ندارد لذا تخيلي بيش نيست.

4. اشكالات صاحب مقاله بر وضعيت تفكر ديني برخاسته از تاثيرات مذهب تحريف شده مسيحيت بر جوامع است.

5. صاحب مقاله براي اثبات فرضيه خود از برخي مطالب و شواهد صددرصد غلط استفاده كرده است.

6. افق علمي دين سيطره بر هستي دارد و افق علوم تجربي محصور در ماده است پس تجربه نميتواند مفسر همه جانبه دين باشد و محور فهم ديني قرار گيرد.

7. ملاك درست و غلط در فهم، برهاني بودن آن است پس فهم غير برهاني حدس و يا توهمي بيش نيست و عقلاً قابل اعتماد نمي‌تواند باشد.

8. اتكاء انسان به عقل است و عقل يقين خود را با يك حدس و احتمال از بين نمي‌برد.

9. صحت مقدمات يك برهان صحيح، براساس عقل مستقل از علم حصولي و تجربي است پس با تغيير نظريات تجربي تغيير نمي‌كند.

10. فرضيه‌ها و تئوري‌ها تا برهاني نشوند ارزش معرفتي ندارند.

ابتداي صفحه

 

رساله نكاحيه: كاهش جمعيت ضربه‌اى سهمگين بر پيكر مسلمين

مشكل اصلي در جوامع،

عدم توازن جمعيت و توزيع نادرست امكانات است نه افزايش جمعيت.

 اصل‌ اين‌ رساله‌ قسمتي‌ از جلد اوّل‌ «نور ملكوت‌ قرآن‌»   مي‌باشد ، كه‌ به‌ تفسير آية‌ : وَ لاَ يَقْتُلْنَ أَوْلَـ'دَهُنَّ  پرداخته‌ و به‌ جهت‌ اهمّيّت‌ مطالب‌ ، از آن‌ كتاب‌ استخراج‌ و بطور مستقلّ به‌ نام‌  «رسالة‌ نكاحيّه‌»  منتشر گرديد .

 و چون‌ در حين‌ طبع‌ اين‌ رساله‌ كه‌ از ارتحال‌ فقيد معظّم‌ ، رهبر كبير انقلاب‌ اسلامي‌ پنج‌ سال‌ مي‌گذشت‌ و در اين‌ مدّت‌ با عنوان‌ تنظيم‌ خانواده‌ و كنترل‌ جمعيّت‌ فعّاليّتهاي‌ چشمگيري‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ ؛ حضرت‌ آية‌ الله‌ علاّمه‌ اقدام‌ به‌ نوشتن‌ تذييلاتي‌ بر اين‌ رساله‌ فرموده‌ و با عطف‌ جملة‌  «كاهش‌ جمعيّت‌ ، ضربه‌اي‌ سهمگين‌ بر پيكر مسلمين‌»  نام‌ رسالة‌ نكاحيّه‌ را تفسير نموده‌اند .

 در اين‌ تذييلات‌ كه‌ شامل‌ سيزده‌ مطلب‌ ميباشد مسألة‌ كنترل‌ جمعيّت‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ و اسلام‌ مورد تحليل‌ قرار گرفته‌ و در آن‌ از سياستهاي‌ مزوّرانة‌ استكبار در جهت‌ كاهش‌ قوّت‌ مسلمين‌ پرده‌ برداشته‌ شده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

• خداوند گنجايش زمين و منابع آنرا براي بشريت تا ابد تضمين كرده است.

• توصيه پيامبر به ازدياد نسل درزمان رفاه مسلمين نبود.

• زن با هر بچه ضريب خدمات خود به جامعه را بالا مي‌برد.

• سياست كنترل جمعيت براي به بازار كشاندن زنان و تضييع عمر آنها است.

• مشكلات مردم از سياست‌هاي جهاني است.

• تجزيه كشورها و تضعيف قدرت انساني آنه، كارآمدترين سياست قدرتهاي جهاني بوده است.

• امريكا براي قطع نسل سرخپوستان آنها را عقيم كرد.

• ريشه اين طرح، از افكار مالتوس انگليسي است.

• تفكر مالتوس منطبق با بينش يهود و در ضديت كامل با بينش اسلام است.

• عواقب وخيم بستن لوله‌ها را از مردم مخفي نگاه داشتند.

• فقيه نمي‌تواند تشخيص ضرر راههاي جلوگيري را بعهده عموم بگذارد.

• در اجراي اين طرح به هشدارهاي حياتي كارشناسان وفقهاي مخالف اعتناء نشد.

پشتوانه يك مملكت، نيروي انساني آن است و تمدن زائيده اين نيرو است پس تضعيف نيروي انساني زمينه‌هاي رشد و توسعه را از بين خواهد برد. بالا بردن كيفيت نيز جز با توان مالي بالا يا وجود نيروي كار ارزان قابل پي‌ريزي نخواهد بود؛ پس كاهش جمعيت در كشورهاي اسلامي اثري جز انهدام استقلال آنها نخواهد داشت.

ابتداي صفحه

 

لمعات الحسين

اصل و فرع حقايق و معاني دردست ائمه اطهار است.

اين كتاب حاوي برخي از خطبه‌ها و موعظه‌هاي امام حسين عليه‌السلام است كه با ذكر مدارك معتبر نقل شده است و فقط به ترجمه آنها اكتفا شده تا بواسطه ايجاز و اختصار قابل آن باشد كه در محافل و مجالس نوشته شده در منظر مردم قرار گيرد و اذهان را از لمعات انوار حسيني روشن كند و اين ميراث پر مايه را به نسل بعد انتقال دهد.

مطالبي از كتاب:

• خلقت بشر براي رسيدن به شهود خداوند است و راه رسيدن به آن همرنگي و همراهي با معصوم است.

• موعظه به گناه كار

• خير دنيا و آخرت

• آثار كمك به نيازمندان

• كليدهائي در علم و معرفت

• گفتار حضرت در هنگام خروج از مكه به كربلا

• سخنان حضرت در شب عاشورا

• بيان وقايع روز عاشورا

ابتداي صفحه

 

هديه غديريه: دو نامه سياه و سپيد

صدق و يقين در طرفداران ولايت

و ظلمت و ناداني در طرفداران باطل نمايان است.

اين كتاب حاوي 2 نامه است كه بين حاكم سنّي مذهب بخارا و حاكم شيعه خراسان در دو قرن پيش ردوبدل شده است.

در سال 1202 قمري از والي ماوراءالنهر (امير معصوم بيك ابن دانيال) نامه‌اي به حاكم خراسان (امير محمد خان) ارسال ميشود كه پر از تهمت‌ها و ناسزاهاست.

امير خراسان از مولي محمد رفيع طبسي كه از علماء و افاضل آن عصر بود ميخواهد كه پاسخ استواري مكتوب كند.

مرحوم عبد الواحد طبسي پاسخي را انشاء ميكند كه هم از جهت منطق متين و هم از جهت انشاء دلنشين و هم از جهت خط زيباي آن از بدايع به شمار مي‌رود.

علامه مولف قدس سره عين هر دو نامه را به زيور طبع آراسته وبا مقدمه و تذييلي در اختيار اخوان مومن و طلاب پي‌گير معارف قرار داده است.

ابتداي صفحه

 

 


5/5 امتياز (1)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن