****

لمعات الحسين برخي از كلمات و مواعظ و خطب حضرت سيدالشهداء عليه السلام
لمعات الحسين برخي از كلمات و مواعظ و خطب حضرت سيدالشهداء عليه السلام
نوع كتاب : نسخه جديد


محتوای کتاب

 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد