مهر تابان (نسخه PDF)
تاريخ  :  1383/09/14
دانلود


3.8/5 امتياز (21)
الحاقات
دانلود
اندازه :5029 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :مهر تابان
نظرات
نام : شكوه
نام خانوادگي : گودرزي
شرح : علامه در سال 1314 به خاطر مشكلات مالي به زادگاه خود تبريز برگشت و ده سال در آن سامان سپري كرد كه براي ايشان خسارت روحي به شمار مي آمد زيرا از تدريس و تفكر علمي بازماند. در آن مدت براي تأمين معاش به فلاحت و كشاورزي مشغول بود و پيوسته با يك شكنجه دروني به سر مي برد. سرانجام در سال 1325 از سروسامان خود چشم پوشيده و زادگاه اصلي خود را ترك گفته و متوجه حوزه علميه قم گرديد. آن روز حوزه علميه از ضربات سهمگين رضاخان رهايي يافته و با حضور مرجع بزرگواري چون آيت ا... بروجردي انسجام بيشتري پيدا كرده بود و فرصتي طلايي براي علامه طباطبايي فراهم شد تا با تنظيم برنامه اي منظم و كارآمد در درسهاي تفسير و فلسفه نيازهاي جامعه را در اين زمينه برطرف سازد . آثار علامه : تأليفات مرحوم سيد محمد حسين طباطبايي را – طبق بيان خودشان- مي توان به سه دسته تقسيم كرد كه در اينجا به برخي از آن ها اشاره مي كنيم دسته اول: آثار مختصري كه هنگام تحصيل در نجف نگاشته شده 1- رساله في البرهان 2- رساله في المغالطه 3- رساله في الافعال 4- رساله في التركيب 5- رساله في الاعتباريات (الافكار التي يخلقها الانسان) 6- رساله في النبوه منامات الانسان
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن