اختصاصي - صلوات
  اختصاصي - حرم امام رضا عليه السلام
  دوره معارف
  الله شناسی (خدا همه جا هست چشم بگشا و ببين!)
  امام شناسی (قلب امام مركز توحيد است.)
  معاد شناسی (قيامت محل لمس توحيد و عظمت بي‌انتهاي خداوند است.)
  دوره علوم
  اخلاق، حكمت و عرفان

  رساله سيروسلوك منسوب به بحرالعلوم (تا وقت باقي است بايد دست به راه سلوك الي الله زد.)
  رسالة لبّ‌اللباب في سيروسلوك أولي‌الألباب (صراط مستقيم در جمع بين ظاهر و باطن است.)
  توحيد علمي و عيني (خداي تراشيده شده از روي قواعد ذهني قابل پرستش نيست! )
  مهرتابان (علامه طباطبائي هم استاد در عقل بود هم استاد در قلب و هم استاد در شرع)
  روح مجرّد (نهايت سير انسان در هستي، لقاء الله است.)
  مباحث تفسيري

  رساله بديعه (خداوند تحمل امور و مسئوليت‌هاي مشقت‌بار و سنگين را از دوش زن برداشته است.)
  رساله نوين (تاريخ و تقويم تمام مسلمين جهان بايد قمري باشد.)
  مباحث علمي و فقهي

  رساله رويت هلال (رؤيت هلال ماه در ابتداي هر ماه، فقط براي مناطق هم افق يا شرقي محل رويت، اعتبار دارد.)
  وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام (فقط با اجراي كامل برنامه و قانون خداوند مي‌توان به سعادت رسيد.)
  ولايت فقيه در حكومت اسلام (مركز تصميم‌گيري در اسلام، اختصاص به عالم‌ترين و متصل‌ترين مردم به خدا دارد.)
  نور ملكوت قرآن (تنها راه نجات مسلمين بازگشت به قرآن است.)
  نگرشي بر مقاله قبض و بسط تئوريك شريعت (علوم بشري هر قدر هم كه بالا برود مقيّد و محدود است و نمي‌تواند تعبّد در برابر علم بينهايت الهي را كنار بزند.)
  كاهش جمعيّت ضربه‌اي سهمگين برپيكر مسلمين (مشكل اصلي در جوامع، عدم توازن جمعيت و توزيع نادرست امكانات است نه افزايش جمعيت.)
  نامه‌ نقد و إصلاح‌ پيش‌ نويس‌ قانون‌ أساسي (در حكومت اسلام، كليّه قوا در وجود آگاه‌ترين و متصل‌ترين مردم به‌خدا قرار دارد.)
  مباحث تاريخي

  لمعات الحسين (اصل و فرع معاني و حقايق در دست ائمه معصومين است.)
  هديه غديريّه: دو نامه سياه و سپيد (صدق و يقين در طرفداران ولايت، و ظلمت و ناداني در طرفداران باطل نمايان است.)
  مکتوبات

  رساله مودت (تفسیر آیه : قْل لا أسئلْکْم علیهِ أجرا إلا المودَةّ فی القربی) و نخستین قربانی (حضرت زهرا و فرزندش محسن سلام الله علیهما)

  یادنامه

  آیت نور (یادنامه عارف بالله و بأمر الله ، سیّد الطائفتین حضرت علامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی أفاض الله علینا من برکات تربته)
  نور مجرد (آیت نور ج۲) (یادنامه عارف بالله و بأمر الله ، سیّد الطائفتین حضرت علامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی أفاض الله علینا من برکات تربته)
  متفرقه

  تفسيرهای آيات وارد شده در دوره علوم و معارف اسلام
  وقايع و حكايات نقل شده در دوره علوم و معارف اسلام
  جداول و تصاوير موجود در دوره علوم و معارف اسلام
    تذكره‌ و احوال شخصیتها 
  مواعظ 
  رسائل علمي و تفسيري 
  رسائل فقهي 
  يادداشت‌ها و نكات (جُنگ‌ها) 
  برخي نامه‌ها
   
   
   
  رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد
   
   
   عرفان با طعم زندگي